Dajo de Prins

Dajo de Prins

Keynote speaker | trainer - consultant

Dajo schreef een doctoraat over mensenrechten en was docent aan de Universiteiten van Antwerpen en Utrecht. Hij werkte daarna jarenlang als adviseur en speechschrijver in de politieke wereld, waar hij de kunst van het onderhandelen en overtuigen leerde. Hij voerde in die periode onderzoek naar de vraag of je een politiek programma rond het geluk van mensen kunt opbouwen. Toen daar geen draagvlak voor bleek te bestaan, verliet hij de politiek, publiceerde zijn onderzoek en begon als trainer opleidingen te geven rond communicatie, welzijn en geluk.

Bij The Tipping Point geeft hij vooral opleidingen en advies rond communiceren met impact, duurzaam beïnvloeden, emotionele intelligentie, zelfkennis en resilience.