Inge De Waele

Inge De Waele

Trainer - Consultant

Inge begon haar studieloopbaan binnen de dramatische kunsten/toneel. Vervolgens studeerde ze af als klinisch psychologe aan de universiteit van Gent.

Op professioneel vlak slaagde ze erin om haar beide passies te combineren als psychologe, communicatietrainer en simulatieactrice. In de verschillende functies motiveert Inge mensen om via zelfinzicht tot de gewenste gedragsverandering te komen.

Inge startte als psychologe voor jongeren uit de bijzondere jeugdzorg. Vervolgens werkte ze verschillende jaren als leerlingenbegeleidster en bemiddelaar voor studenten uit het kunstonderwijs.

Sinds enkele jaren is Inge ook actief als freelance communicatietrainer binnen de publieke en de private sector. Daarbij coacht ze ook leidinggevenden in het aansturen van hun medewerkers om het vooropgestelde objectief te bereiken. Gezien haar achtergrond kan Inge goed inspelen op de unieke dynamiek van elke groep.

Van bij het begin van haar professionele leven is Inge zelf ook actief als freelance simulatieactrice in trainingen. Haar focus ligt hier op het creëren van een veilig kader waarbinnen participanten kunnen oefenen rond de tools en de inzichten die ze hebben meegekregen tijdens het theoretisch gedeelte. Ondersteund door constructieve feedback, nodigt deze werkwijze deelnemers uit om op een toegankelijke manier inzicht te krijgen in het eigen gedrag en ook in de eigen valkuilen. Door de aangeboden technieken toe te passen in concrete casussen wordt het makkelijker om deze sneller te verankeren op de werkvloer.

Dankzij het circuleren binnen de rollen van trainer en simulatieactrice in gelijkaardige werkvelden, kan Inge de ervaringen van het ene domein overdragen naar het andere domein en kunnen beide functies elkaar blijvend versterken volgens een natuurlijk proces van beïnvloeding.

Onderwerpen waar Inge zich met plezier op stort

Als trainer:

 • Constructief feedback geven
 • Omgaan met weerstand
 • Omgaan met agressie
 • Slecht nieuws gesprekken
 • Stress en burnout
 • Lichaamstaal
 • assertiviteit

Als actrice

 • Idem als trainer
 • Een aan een coaching (individuele werkpunten)
 • Functionerings- en evaluatiegesprekken
 • Moeilijke gesprekken
 • Emotionele verantwoordelijkheid opnemen
 • feedback geven en ontvangen
 • Lichaamstaal
 • Communicatiestijlen
 • Overtuigen met impact