Stafdienst Cultuur Provincie Antwerpen

Stafdienst Cultuur Provincie Antwerpen

Ons team werd na een eerste samenwerking met The Tipping Point enorm positief verrast tijdens de opleiding “Communicatie met impact”. De positieve feedback van ons team over de gevolgde opleiding was te danken aan de kwaliteit in aanpak van de lesgevers. Deze slaagden er namelijk in de drempelvrees tot interactie bij de deelnemers weg te nemen door te zorgen voor een uiterst ongedwongen sfeer.  

 Er werd ook echt  “maatwerk” geleverd. De inhoud van de cursus werd dus goed afgestemd op de ervaringen van de cursisten op de werkvloer, dewelke zij in alle vertrouwen vrijblijvend konden delen met de lesgevers. Dat gevoel van een veilige cocon waarin veel kan en mag gedeeld worden, vormde uiteindelijk een platform voor ons team om tot zelfinzicht te kunnen komen in de eigen aanpak en te leren hoe het eventueel optimaler zou kunnen.

 De lesgevers toonden over een uiterst “acupuncturistische” aanpak te beschikken waarbij zij de cursisten op boeiende wijze op aanwezige aandachtspunten/pijnpunten wisten te wijzen, zodat deze verbetermogelijkheden zagen in de eigen manier van werken. Het mooie aan deze groepsles is dat elke cursist het woord kon nemen en dat iedereen individueel de eigen verbeterpunten kon leren ontdekken met daaraan gekoppelde tips/tricks van de lesgevers uit.

 Het is niet evident om kwaliteitsvolle opleidingen te vinden die even boeiend/leerrijk gegeven worden zoals dat in eerste instantie vaak verkondigd wordt door opleidingsinstellingen op websites. Wij kunnen echter met grote tevredenheid bevestigen dat The Tipping Point de kwaliteit geleverd heeft waar zij garant voor staat. 

 We kijken alvast uit naar een volgende samenwerking met The Tipping Point en haar inspirerende lesgevers.

Katelijn is neurowetenschapper en verliefd op het kneedbare brein. Dat wij een leven lang kunnen blijven leren, veranderen en ons ontwikkelen hebben wij alleen te danken aan de vormbaarheid van onze grijze massa. Stel je eens voor hoe oninteressant een leven zou zijn met een gestold en onveranderlijk brein! Als managing partner van The Tipping Point haalt Katelijn de breinkennis uit de donkere kelders van de wetenschap en vertaalt haar naar individuen en bedrijven. Die zullen alleen kunnen meesurfen op veranderingsgolven van onze moderne economie als zij optimaal gebruik weten te maken van het leervermogen van het menselijke brein. Katelijn vertelt u graag hoe u dat moet doen.