Delhaize

Delhaize

The Tipping Point heeft een andere kijk op leren en gaat net dat stapje verder om een sterke, kwalitatieve opleiding neer te zetten – met veel aandacht voor een zo optimaal mogelijke transfer naar de praktijk. We hebben hen leren als een innovatieve partner die actief meedenkt en een verfrissende aanpak biedt. Een geslaagde formule, zoals vooral ook uit de reacties van onze medewerkers blijkt:
‘De opleiding werd zeer duidelijk en leuk aangebracht en zullen we goed in de praktijk kunnen gebruiken’
‘De trainers waren uitstekend’
‘Hopelijk krijgt elke medewerker deze opleiding!’
‘Sterk onderbouwde opleiding door sterke ervaring van de trainers’ 

Wij kijken alvast uit naar de verdere samenwerking!

Tom begeleidt al achttien jaar bedrijven en overheden bij leer- en veranderingstrajecten en is zo een bevoorrechte getuige van de veranderingsgolven waar organisaties in de moderne economie mee te maken krijgen. Als geen andere kent hij de oorzaken en kenmerken van die continuous change en vooral ook de manieren om daar succesvol mee om te gaan: om snelle en ingrijpende veranderingen om te zettten in kansen en goede resultaten, hebben organisaties en hun medewerkers een aantal nieuwe skills nodig. Het gaat om sociale, emotionele en cognitieve skills die ons niet aangeleerd zijn op school en aan de universiteit, zoals professionele zelfkennis, een learning mindset, kritisch denken, duurzaam beïnvloeden, weerbaarheid en wendbaarheid. Tom doorgrondt beter dan wie ook welke skills of the future uw organisatie het beste kan gebruiken, bouwt daar samen met u een leerprogramma over en rust u zo optimaal uit voor de snel veranderende wereld.