COMMUNICEREN MET IMPACT

COMMUNICEREN MET IMPACT

Het grootste deel van onze tijd op de werkvloer brengen we al communicerend door met anderen. In onze pogingen om anderen te overtuigen, is er veel aandacht voor het vinden van de juiste argumenteringen, het ontvangen en weerleggen van kritiek en het inoefenen van onze presentaties. Iets wat hier vaak over het hoofd wordt gezien, zijn net de mensen waarmee we praten. Onderzoek toont nochtans aan dat het ‘aanvoelen’ van je gesprekspartner een essentiële factor is om een boodschap duidelijk en overtuigend over te brengen. 

In de veel voorkomende situaties waarin je geen formele ‘macht’ hebt over je gesprekspartner, moet je met de gevoelens en overtuigingen van de andere rekening houden en hem langs zachte weg overhalen in plaats van hem te overtuigen met argumenten. In deze interactieve opleiding leren we hoe we verwachtingen, ideeën en plannen kunnen omzetten in engagement. We hebben hierbij niet alleen oog voor de inhoudelijke boodschap, maar ook voor de context waarin de communicatie plaatsvindt.

FORMATS
Hele dag zonder acteur
Hele dag zonder acteur


PRAKTISCH
6 tot 12 deelnemers
NL, FR & ENG


METHODIEK
Concrete cases (ahv digitale intake)
Groepsoefeningen
Wetenschappelijke vertaalslag

Optioneel: werken met acteur
Optioneel: persoonlijk actieplan
Optioneel: digitale leerprikkels 


PRIJS
495 euro

 

LEERDOELSTELLINGEN


De cursisten…

kennen en herkennen de principes achter het beïnvloedingsproces.

kennen de impact van verbale en non-verbale communicatie bij beïnvloeden.

kennen en herkennen de beïnvloedingsmechanismen en de overtuigingsstijlen van zichzelf en anderen.

kunnen een argumentatie opbouwen a.d.h.v. de aangereikte technieken.

kunnen zich inleven & aanpassen aan hun gesprekspartner.

herkennen weerstand als een natuurlijk fenomeen in het overtuigingsproces en kunnen met deze weerstand omgaan.

KMO Portefeuille

The Tipping Point is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 30 tot 40% van het bedrag van de training.  Het BTW bedrag komt niet in aanmerking, dat wordt rechtstreeks aan The Tipping Point betaald.  Erkenningsnummer van The Tipping Point: DV.O202520.  Meer informatie: klik hier