Opleidingsfiches – De neuropsychologie van Powerpoint

Maak van PowerPoint een zegen in plaats van een vloek

In professionele omgevingen wordt ongeveer 80 procent van presentaties en opleidingen ondersteund via PowerPoint of een andere tool. Dat is terecht, gezien de neurowetenschappen al lang duiden op het belang van deze visuele ondersteuning bij het leren. Ons brein heeft namelijk aparte gebieden voor de verwerking en opslag van zintuiglijke informatie. Van al onze waarnemingen is de visuele de meest dominante. Toch blijkt dat deelnemers veel van de gepresenteerde inhoud vergeten. Dit kan grotendeels voorkomen worden door methoden te gebruiken die aansluiten bij hoe het brein aandacht richt, begrijpt en informatie verwerkt.

Tijdens deze opleiding ligt de klemtoon dan ook op het praktisch toepassen van deze methoden in een eigen PowerPoint/ Keynote presentatie.

6 tot 12 deelnemers
Hele dag of halve dag
NL, FR of ENG
Optioneel simulaties met acteur

> Online oplossingen

Wat neem je mee?

Na deze opleiding…

 • weet je wat er in je brein gebeurt wanneer je zelf een presentatie volgt.
 • kan je je kernboodschap bepalen en overbrengen door het gebruik van 3 belangrijke geheugentechnieken.
 • kan je de 7 breinprincipes in een PowerPoint/Keynote presentatie toepassen om transfer van het geleerde naar de werkplek te bevorderen.
 • kan je technieken toepassen om aandacht te trekken en te behouden op jouw kernboodschap.
 • kan je gebruik maken van de context om de inhoud kracht bij te zetten.
 • kan je het leren vergemakkelijken door storytelling en emotie.
 • pas je bovenstaande toe bij het ontwerpen van je eigen presentatie.

Business Outcome

PowerPoint (of andere tools) kan binnen een organisatie een vloek of een zegen zijn. Het kan de overdracht van kennis, ideeën en inspiratie hinderen. Zo zijn overvol geschreven slides die visueel afstotelijke zijn dodelijk voor elke presentatie (death by PowerPoint). Maar een goede PowerPoint maakt een presentatie visueel aantrekkelijker, interessanter, inspirerender en makkelijker te onthouden. Kennis over PowerPoint is bepalend voor de algemene kwaliteit van presentaties. En dus ook voor het vlot en effectief overbrengen van info, ideeën en inspiratie.

Programma

 • Presenteren & het brein
 • Aansluiten bij hoe het brein leert
 • De voorbereiding
 • Het ontwerp
 • De tools
 • De shortcuts
 • Oefening aan de hand van cases
 • Van leerplek naar werkplek

Voor Wie?

Voor zowel medewerkers als leidinggevenden die zich willen verdiepen in de kunst van het maken van presentaties met impact

In the picture

VIRTUAL LEARNING JOURNEYS

Leren met impact, ook vanop afstand.

MEER INFO >

Ons aanbod in het thema ‘Leren & presenteren’

> Liever op maat? Geef ons een seintje!

Benieuwd naar onze andere topics?

Onze events

The Tipping Point houdt de vinger aan de pols en onderzoekt voor u welke skills essentieel worden in de toekomst & hoe u die kunt implementeren in uw organisatie. Wij delen graag deze kennis met u via verschillende events.

Onze formats

Liever op maat?

Benieuwd naar hoe ons team van learning architects jouw leervraag vanuit verschillende expertises bekijkt?

> Contacteer ons
Let’s talk

Vragen over ons aanbod?

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.