INTERVIEW | “Het belang en de uitdaging van feedback binnen organisaties”

INTERVIEW | “Het belang en de uitdaging van feedback binnen organisaties”

“Het belang en de uitdaging van feedback binnen organisaties”

Interview met Janne Van Doorslaer.

Het woord ‘feedback’ is tegenwoordig niet meer weg te denken uit organisaties die willen inzetten op de groei van hun mensen. Maar ondanks dat er in grote letters “Feedback is a gift” op de kantoormuren staat geschreven, blijkt dit cadeautje toch niet altijd even makkelijk uit te pakken. In dit interview met Janne Van Doorslaer, Learning Architect en trainer bij The Tipping Point, kijken we naar het belang én de uitdaging van feedback binnen organisaties en hoe je ervoor zorgt dat die woorden op de muur ook uitgedragen worden in je organisatiecultuur.

Let’s start with the why: waarom is feedback geven en ontvangen zo’n cruciale vaardigheid voor organisaties?

Zowel op individueel, team- als organisatieniveau is feedback van essentieel belang. Eerst en vooral stimuleert het de persoonlijke en professionele groei van medewerkers. Door op een constructieve manier feedback te geven en ontvangen, kunnen ze hun sterktes verder ontwikkelen, werken aan verbeterpunten en inzicht krijgen in hun blinde vlekken. Effectieve feedback tussen collega’s bevordert een cultuur van open en transparante communicatie. Dat stelt hen in staat om hun stem te laten horen, ideeën te delen en problemen aan te pakken, wat leidt tot betere samenwerking, betrokkenheid en innovatie binnen teams. Op organisatieniveau helpt feedback om inzicht te krijgen in hoe de processen, producten en klanttevredenheid kunnen verbeteren om zo continu te leren en aan te passen aan veranderende omstandigheden. Een win-win-win, dus!

Dat klinkt allemaal heel voordelig voor zowel de medewerkers als voor de organisatie. Hoe komt het dan dat niet alle organisaties een feedbackcultuur hebben?

Het implementeren van een feedbackcultuur brengt ook uitdagingen met zich mee. Een veelvoorkomende uitdaging is het overwinnen van weerstand tegen verandering. Sommige werknemers kunnen terughoudend zijn om feedback te geven of te ontvangen uit angst voor negatieve reacties of vanuit een gevoel van bedreiging. Zeker wanneer medewerkers gewend zijn aan een cultuur waarin fouten vermeden worden en negatieve feedback wordt ontweken, kan het lastig zijn om een veilige omgeving te creëren waarin open en eerlijke feedback als constructief en waardevol wordt gezien.

Verder zien we ook in heel wat organisaties dat niet alle medewerkers over de nodige communicatievaardigheden beschikken om hun boodschap op een effectieve en respectvolle manier over te brengen. Het ontwikkelen van deze vaardigheden is essentieel voor het succes van een feedbackcultuur. Continue feedback bevorderen vraagt tijd en middelen, zoals o.a. het inplannen van feedbackgesprekken, het aanbieden van feedback trainingen en het opzetten van systemen en processen om feedback te verzamelen en op basis daarvan ook effectieve acties te ondernemen.

Je zegt dat angst en weerstand een uitdaging kunnen vormen voor medewerkers om feedback te geven en ontvangen. Hoe kan je die vaardigheden dan trainen en ontwikkelen?

Goede vraag! Zeker een vraag die we ook vaak van onze klanten krijgen. In vele organisaties wéten ze namelijk dat feedback belangrijk is en hebben ze weleens een feedbackmodel gezien, en toch doen ze het niet. Daarom kijken we in een feedbacktraining bij The Tipping Point altijd eerst naar wat eronder zit, de ‘onderbouw’, vooraleer we gaan oefenen op de gesprekstechnieken. De onderbouw is datgene dat we niet zien, maar wel een invloed heeft op ons gedrag: Wat doet feedback met ons brein? Wat maakt dat we het niet doen? Wat zijn mijn triggers en die van een ander?

Vanuit die inzichten gaan we vervolgens aan de slag met de ‘bovenbouw’ (de gesprekstechnieken) in simulatie-oefeningen met getrainde acteurs. De deelnemers krijgen de kans om in een veilige, laagdrempelige leeromgeving met realistische scenario’s te oefenen zonder angst voor negatieve gevolgen. Ze leren hoe ze feedback kunnen voorbereiden en formuleren, hoe ze empathisch luisteren en hun feedback zodanig kunnen geven dat ze de ander zo weinig mogelijk triggeren. Naast het geven van feedback ligt de focus ook op het openstaan voor en constructief reageren op feedback om hun eigen groei te stimuleren en de relaties met collega’s te versterken. Aan het einde van zo’n training stappen ze weg met concrete handvaten en een persoonlijk actieplan om de vertaalslag te maken naar het geven en ontvangen van feedback op de werkvloer, want daar moet het uiteindelijk gebeuren natuurlijk!

Stel dat organisaties ervoor kiezen om te investeren in feedbacktrainingen zoals die van The Tipping Point, wat kunnen ze dan verwachten?

Een feedbacktraining kan een spiegel voorhouden om te kijken naar je eigen triggers en blinde vlekken en heel wat waardevolle tips en technieken meegeven om het gesprek aan te gaan, maar daarmee is het wonder natuurlijk niet geschied. Om de impact van onze trainingen te verhogen, ondersteunen wij onze klanten in het opzetten van een leertraject met verschillende soorten leerinterventies, waaronder Learning Boosters, Learning Labs en Job aids. Met deze asynchrone leerinstrumenten spreiden we het leren in de tijd, vermijden we een one-shot leermoment en wordt de transfer naar de werkvloer vergemakkelijkt om daar hun skills te verfijnen. Hoe meer vertrouwen werknemers krijgen in hun feedbackvaardigheden, hoe meer gesterkt ze zich gaan voelen om openlijk te communiceren en elkaar aan te spreken op de zaken die goed en minder goed lopen.

Als je als organisatie een stap verder wil gaan en een feedbackcultuur wil installeren of stimuleren, zijn er ook andere zaken nodig dan enkel het opzetten van een leertraject. Denk dan aan interventies in het creëren van een veilige omgeving, de bestaande gesprekken onder de loop nemen, de leidinggevenden ondersteunen in deze mindshift, alle medewerkers sensibiliseren over hun rol in een dergelijke cultuur, het inzetten van voorbeeldgedrag van het hoger management, HR als facilitator en begeleider van de teams, bevragingen en metingen, en ga zo maar door. Ook daarin willen we bij The Tipping Point een klankbord bieden voor onze klanten.

Wil je graag een klankbord of extra informatie rond Feedback?

Janne Van Doorslaer Janne Van Doorslaer

Gebeten door het persoonlijke ontwikkelingsproces van de mens verdiept Janne zich sinds haar studies in Arbeids- en Organisatiepsychologie op allerlei manieren in het ontplooien van het potentieel van individuen, teams en organisaties. Zelf beschrijft ze zich als een ‘innerlijke avonturier’ op een levenslange (zelf)ontdekkingsreis.

Na verschillende jaren werkervaring in HR, business development en L&D in zowel start-ups als internationale organisaties, afgewisseld met tal van buitenlandse avonturen, maakte ze de overstap naar L&D consultancy. Met haar empathisch en creatief denkvermogen, haar hands-on project management skills en haar inzichten in het vak ontwerpt ze als Learning Architect impactvolle leer- en ontwikkelingstrajecten in co-creatie met de klant.

Verder staat ze als trainer en gecertificeerd coach ook graag in het veld en begeleidt ze individuen via zelfinzicht in het versterken van hun (inter)persoonlijke vaardigheden in de werkcontext en daarbuiten.

Ontdek onze lunch & discoversessies

SKILLS FOR TODAY AND TOMORROW

Welke soft skills winnen aan belang?

Op basis van ons onderzoek en ervaring hebben wij 4 categorieën van (soft) skills
geïdentificeerd die cruciaal zijn om performant te blijven in de toekomst?

Liever op maat?
Geef ons een seintje!
We luisteren graag
naar jouw leervraag.

Let’s talk

Vragen over ons aanbod?

    Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.