INTERVIEW | “Veerkracht en Emotionele Intelligentie als cruciale ‘meta – skills’ in het bedrijfsleven”

INTERVIEW | “Veerkracht en Emotionele Intelligentie als cruciale ‘meta – skills’ in het bedrijfsleven”

“Veerkracht en Emotionele Intelligentie als cruciale ‘meta-skills’ in het bedrijfsleven”

Interview met Michel De Gieter.

In het bedrijfsleven zijn veerkracht en emotionele intelligentie onmisbaar geworden als meta-skills in communicatie, samenwerken en leiderschap. We vroegen Michel De Gieter, expert in de topics, wat de begrippen inhouden, waarom ze meta-skills genoemd worden en hoe ze kunnen getraind worden.

Veerkracht – waarom is dit zo belangrijk?

Veerkracht is cruciaal in een snel veranderende zakelijke omgeving. Veerkrachtige individuen kunnen zich makkelijker aanpassen aan nieuwe uitdagingen, sneller terugveren na een tegenslag en doorzetten tijdens transities en veranderingen. Ze ervaren een grotere emotionele stabiliteit, stressbestendigheid en optimisme, wat essentieel is voor persoonlijk en professioneel succes.

Emotionele Intelligentie – wat maakt dit zo cruciaal?

Emotionele intelligentie stelt mensen in staat om bewuster te zijn van zichzelf en constructief te communiceren met respect voor de eigen grenzen en die van een ander. Ze gaan relaties opbouwen, conflicten oplossen en empatisch leiderschap tonen, vanuit een positieve intentie van verbondenheid. Emotioneel intelligente mensen kunnen zich beter afstemmen op diverse persoonlijkheden en situaties waar emoties aan te pas komen en ze zijn in staat om anderen te inspireren en te motiveren.

Wat zijn meta-skills en wat maakt dat ze zo belangrijk zijn?

Veerkracht en emotionele intelligentie zijn essentieel als basis voor andere vaardigheden omdat ze de effectiviteit van andere skills versterken. Zo kan het vertrouwen groeien, wat noodzakelijk is voor het installeren van een open bedrijfscultuuur waarin mensen zich psychologisch veilig kunnen voelen en beter kunnen samenwerken.

Kan je deze meta-skills wel trainen?

De skills veerkracht en E.Q. zitten in heel wat van onze standaard leertrajecten, vaak als ‘onderbouw’. En soms trainen we veerkracht en E.Q. heel concreet en dat doen we bij The Tipping Point door simulaties met acteur. De acteur genereert dan realistische emoties en gedragingen in herkenbare situaties. De deelnemers krijgen dan de kans om in een veilige setting hun vaardigheden te verkennen en te oefenen op nieuwe omgangsvormen. De sterkte zit hier in het leren door ervaring. De acteur geeft gerichte feedback aan de deelnemers en helpt hen de vooropgestelde ontwikkelingsdoelen te bereiken. Door het succesvol ervaren van het positieve effect van hun interacties, verhoogt dit de kans op een sterke verankering van deze vaardigheden in het dagelijkse (professionele) leven.

Heb je nog een tip voor diegenen die morgen aan de slag willen gaan om die meta-skills zelf te ontwikkelen?

Het is belangrijk om eerst voor jezelf duidelijk te definiëren welke aspecten van veerkracht of emotionele intelligentie je verder wenst te ontwikkelen en waarom. Intentie is cruciaal. Daarna is bewust oefenen of toepassen de boodschap en is het aangeraden om de uitdaging bij aanvang niet te groot te maken. Het is een levenslang leerproces dat gepaard gaat met vallen en opstaan en mildheid is daarom noodzakelijk om jezelf de ruimte te geven om te groeien.

Wil je graag een klankbord of extra informatie rond emotionele intelligentie?

Michel De Gieter Michel De Gieter

“Je hoeft niet te kiezen tussen wetenschap of mededogen.”

Deze quote van professor Robert Sapolsky vertaalt als geen ander hoe Michel, in zijn werk, via kennis rond het brein, wetenschap en menselijkheid samenbrengt.Hij is ervan overtuigd dat hoe meer inzicht men heeft in zijn eigen functioneren, hoe makkelijker het wordt om een gewenste gedragsverandering te bereiken. Om die reden wilt Michel inzichten rond de werking van het brein en het menselijke gedrag omzetten naar eenvoudige hanteerbare begrippen en praktische tools, die zowel in het professionele als in het dagdagelijkse leven kunnen worden geïmplementeerd. Deze insteek vinden we terug in al zijn trainingen en inspiratiesessies rond Emotionele Intelligentie, Feedback, het voeren van Moedige Gesprekken en Communicatie in het algemeen.

Ontdek onze lunch & discoversessies

SKILLS FOR TODAY AND TOMORROW

Welke soft skills winnen aan belang?

Op basis van ons onderzoek en ervaring hebben wij 4 categorieën van (soft) skills
geïdentificeerd die cruciaal zijn om performant te blijven in de toekomst?

Liever op maat?
Geef ons een seintje!
We luisteren graag
naar jouw leervraag.

Let’s talk

Vragen over ons aanbod?

    Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.