INTERVIEW | “Simulatie-acteren: een vak apart”

“Simulatie-acteren: een vak apart”

Interview met Inge De Waele.

Duik in de boeiende wereld van trainingen met simulatie-acteurs, een onvermoed krachtige methode die vaak onterecht wordt gereduceerd tot simpele ‘rollenspelletjes’. Dankzij de juiste begeleiding en methodologie transformeren deze trainingen in ervaringen van onschatbare waarde, waarbij duurzame gedragsveranderingen werkelijkheid worden. Sta even stil bij het woord van Inge De Waele, acteur-coach bij The Tipping Point.

“In de theorie lijkt het veel makkelijker”. Deze opmerking krijgen we vaak te horen wanneer deelnemers aan het oefenen zijn op communicatieve vaardigheden in een simulatietraining met acteur. En gelijk hebben ze! We weten dat bepaalde valkuilen best vermeden worden of we zijn al vertrouwd met hoe communicatie kan geoptimaliseerd worden. In eerste instantie lijken de voorgestelde technieken tijdens een training dan ook vanzelfsprekend. Maar dan gebeurt er iets wanneer deze handvatten in het praktijkgedeelte worden geoefend met acteur…

Simulaties of rollenspelen stammen af van die tijd waar er in Nederland teveel klachten binnenkwamen over het optreden van hun agenten. Op vraag van de overheid ging het corps dan met elkaar oefenen op positief interageren. De rollenspelen onder collega’s behaalden niet het beoogde resultaat. Wat bleek, de agenten konden zich te weinig inleven in de rol van burger en gingen in overdrive tijdens het oefenen of ze probeerden hun collega’s net te ontzien…

Men was dus genoodzaakt te zoeken naar wie er zich wél vlot en realistisch kon verplaatsten in verschillende personages en situaties. De oplossing lag dichterbij dan gedacht. Naast het professionele domein van het theater, film en TV, kwam er voor de professionele acteur plots een nieuw veld vrij waar hij dezelfde creatieve vaardigheden kon inzetten, het rollenspel.

Waar zit de meerwaarde van een acteur dan precies?

De simulatie-acteur heeft in zijn spel niet zo zeer de ontroering van zijn publiek voor ogen maar wel een duidelijk leerdoel. Hij staat in deze vorm ten dienste van het leerproces van zijn “publiek”, in dit geval de deelnemers uit een opleiding. De acteur creëert situaties waarin de deelnemers hun communicatieve vaardigheden kunnen toepassen of nieuwe gesprekstechnieken kunnen uitproberen.
Tegelijkertijd bewaakt de acteur het overzicht over het ganse communicatieve proces, houdt hij de reacties van de deelnemer in de gaten, stuurt hij zijn spel bij in de richting van het leerdoel en begeleidt hij de deelnemer naar een succesvolle uitkomst. Achteraf geeft hij dan zijn bevindingen aan de deelnemer mee onder de vorm van feedback.

Simulatie-acteren is dus een vak op zich… In de keuze van onze acteurs selecteren we bij The Tipping Point daarom zorgvuldig op hun pedagogische kwaliteiten en worden onze simulatie-acteurs ook intern opgeleid en gecoacht binnen de verschillende werkvormen die The Tipping Point gebruikt in de trainingen. Niet alle deelnemers leren immers op dezelfde manier, en door diverse oefenvormen aan te bieden, kunnen verschillende leerstijlen worden aangesproken. Zo krijgt elke deelnemer de mogelijkheid om op zijn eigen manier en tempo te groeien en te ontwikkelen. Wanneer we specifieke gesprekstechnieken gaan drillen, maken we gebruik van deelvaardigheidsoefeningen. We blijven weg van volledige gesprekken maar gaan enkel trainen op dat kleine stuk uit het gesprek waar men de techniek op kan toepassen. Door deze tijdsbesparing kan iemand meerdere keren oefenen totdat deze een succes in zijn aanpak voelt, beleeft en doorleeft.

“In de theorie lijkt het veel makkelijker”. Rollenspelen voelen initieel inderdaad soms wat ongemakkelijk en artificieel. Het is juist op die stretch van de comfortzone, dat de ervaring het wint van de theorie. We stoppen met praten op rationeel begripsniveau en we maken de brug naar ervaringsgericht leren. Hierdoor vergroot de geloofwaardigheid van de theoretische kennis en helpt het de deelnemers hun eigen authentieke communicatiestijl te vinden. Door de individuele succeservaringen wordt de praktijk verankerd en draagt deze bij aan de duurzame impact die we met de trainingen willen genereren bij onze klanten.

Wil je graag een klankbord of extra informatie rond werken met simulatie-acteur?

Inge De Waele Inge De Waele

Na een onderdompeling in de theaterwereld en een studie in de Psychologische wetenschappen, combineert Inge vol overgave het beste van deze 2 werelden onder de vorm van het simulatie-acteren. Het woord ‘licht’ omvat het best de aard van deze ‘échte fulltime job’: op een lichte manier, een beetje licht brengen op het eigen communicatief functioneren via luchtige werkvormen, gevolgd door licht verteerbare feedback.
In haar zoektocht naar nieuwe werkmethodieken en het maken van simulatiescripts die het leerproces van deelnemers kunnen ondersteunen, brengt Inge de praktijkopbouw en leerdoelstellingen ook met veel plezier binnen tijdens het coachen van de andere simulatieacteurs bij The Tipping Point.

Samen met de deelnemers op expeditie gaan om de persoonlijke overtuigingen te exploreren en de individuele vaardigheden te versterken, is een lichtpuntje op elke professionele dag. En met de energie die dit opwekt, wilt Inge iedereen graag inspireren naar innerlijke groei toe.

Ontdek onze lunch & discoversessies

SKILLS FOR TODAY AND TOMORROW

Welke soft skills winnen aan belang?

Op basis van ons onderzoek en ervaring hebben wij 4 categorieën van (soft) skills
geïdentificeerd die cruciaal zijn om performant te blijven in de toekomst?

Liever op maat?
Geef ons een seintje!
We luisteren graag
naar jouw leervraag.

Let’s talk

Vragen over ons aanbod?

    Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.