Be resilient or perish!

Be resilient or perish!

Ik ga jullie niet om de oren slaan met het feit dat de wereld van werk met een sneltreinvaart verandert. Of met het feit dat iedereen op de arbeidsmarkt snel en levenslang nieuwe skills zal moeten aanleren. Dat ervaren jullie elke dag al.

Welke skills precies onmisbaar zullen worden in de economie van morgen, is geen uitgemaakte zaak. Zullen robots, algoritmes en A.I. meer banen in het leven roepen dan ze er vernietigen? Hoe belangrijk blijft menselijk werk en welke van onze vaardigheden zullen het meeste nodig zijn? Kritisch denken? Creatief denken? Overtuigen? Samenwerken? Iets anders?

Verandering als constante.

Je hoeft maar een blik te werpen op oude voorspellingen over het 2019 van vandaag om te zien hoever we er vaak soms zitten. De vele voortreffelijke studies die vandaag verschijnen over de skills of the future zijn een indicatie, maar ze bieden bedrijven geen zekerheid. Bovendien verschillen de vaardigheden van de toekomst sterk van sector tot sector.

Maar één zekerheid is er: werkende mensen van de (nabije) toekomst zullen veerkrachtig moeten zijn.

Wie niet weerbaar is en kan omgaan met verandering, komt in zwaar weer terecht. Al vandaag krijgen de mensen die werken een voortdurende stroom aan veranderingen over zich heen. In de toekomst zullen de golven van verandering nog aanzwellen en elkaar sneller opvolgen. Verandering zal de enige constante zijn in het werkleven van mensen die er vandaag aan beginnen.

Verandering is lastig voor het menselijke brein.

Verandering kan aanvoelen als een bedreiging en mensen die zich onveilig voelen kunnen zich er niet voor openstellen. Bij gevaar is de gevarenscanner van ons brein – de amygdala – overprikkeld en maakt redelijk denken of handelen moeilijk. Sterker nog, bij gevoelens van onveiligheid stoot de amygdala het rationelere deel van het brein (de prefrontale cortex) radicaal van de troon. En geeft de macht aan de meer primitieve en emotionele delen van ons brein.

Als het zoogdieren- en reptielenbrein de scepter zwaaien, wordt het leren van nieuwe skills erg moeilijk.

Precies daarom is het zo belangrijk dat mensen leren om verandering aan te kunnen: dat ze leren veerkrachtig en weerbaar te zijn. Zodat ze zich niet laten overspoelen door veranderingen, maar er op best mogelijke manier mee omgaan. Rustig en lerend!

Letterlijk verwijst veerkracht naar het vermogen om recht te veren na een klap of trauma. Dat concept uit de psychologie is in de mode geraakt in de bedrijfswereld, maar dekt de lading niet helemaal. Je moet als medewerker of leidinggevende niet alleen het vermogen hebben om weer overeind te veren na een slag maar ook (en misschien vooral) om je preventief te weer te stellen tegen je aangeboren angst voor verandering. De toekomst is aan de weerbaren. Zij die vol zelfvertrouwen leren surfen op de golven van verandering. Be resilient or perish!

Is uw organisatie bereid om te investeren in de toekomst?

Voor bedrijven en overheden is de grote vraag dus niet of het nodig is om te investeren in de veerkracht en weerbaarheid van hun mensen. De vraag is of uw organisatie vandaag bereid is om te investeren in de enige skill of the future waarover niet de minste twijfel bestaat.

Ben je bereid te investeren in de veerkracht en weerbaarheid van jouw mensen?

Bij The Tipping Point zijn we gepassioneerd door building the skills for today and tomorrow en kijken we graag met je naar hoe je jouw organisatie kan voorbereiden op de komende veranderingen. Contacteer ons en we helpen je graag verder!

Meer weten over dit onderwerp?

Stuur ons een mailtje op info@thetippingpoint.be of schrijf je in voor één van onze gratis discoversessies hieronder:

Tom Nijsmans

Tom Nijsmans
Tom begeleidt al achttien jaar bedrijven en overheden bij leer- en veranderingstrajecten en is zo een bevoorrechte getuige van de veranderingsgolven waar organisaties in de moderne economie mee te maken krijgen. Als geen andere kent hij de oorzaken en kenmerken van die continuous change en vooral ook de manieren om daar succesvol mee om te gaan: om snelle en ingrijpende veranderingen om te zetten in kansen en goede resultaten, hebben organisaties en hun medewerkers een aantal nieuwe skills nodig. Het gaat om sociale, emotionele en cognitieve skills die ons niet aangeleerd zijn op school en aan de universiteit, zoals professionele zelfkennis, een learning mindset, kritisch denken, duurzaam beïnvloeden, weerbaarheid en wendbaarheid. Tom doorgrondt beter dan wie ook welke skills of the future uw organisatie het beste kan gebruiken, bouwt daar samen met u een leerprogramma over en rust u zo optimaal uit voor de snel veranderende wereld.

Dajo de Prins

Dajo de Prins
Dajo schreef een doctoraat over mensenrechten en was docent aan de Universiteiten van Antwerpen en Utrecht. Hij werkte daarna jarenlang als adviseur en speechschrijver in de politieke wereld, waar hij de kunst van het onderhandelen en overtuigen leerde. Hij voerde in die periode onderzoek naar de vraag of je een politiek programma rond het geluk van mensen kunt opbouwen. Toen daar geen draagvlak voor bleek te bestaan, verliet hij de politiek, publiceerde zijn onderzoek en begon als trainer opleidingen te geven rond communicatie, welzijn en geluk.

Bij The Tipping Point geeft hij vooral opleidingen en advies rond communiceren met impact, duurzaam beïnvloeden, emotionele intelligentie, zelfkennis en resilience.

Ontdek onze discoversessies

Geen evenementen gevonden!

Liever een event rond onze methodologie?
Check dan onze lunch & discoversessies

SKILLS FOR TODAY AND TOMORROW

Welke soft skills winnen aan belang?

Op basis van ons onderzoek en ervaring hebben wij 4 categorieën van (soft) skills
geïdentificeerd die cruciaal zijn om performant te blijven in de toekomst?

Liever op maat?
Geef ons een seintje! We luisteren graag
naar jouw leervraag.

Let’s talk

Vragen over ons aanbod?

    Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

    Katelijn is neurowetenschapper en verliefd op het kneedbare brein. Dat wij een leven lang kunnen blijven leren, veranderen en ons ontwikkelen hebben wij alleen te danken aan de vormbaarheid van onze grijze massa. Stel je eens voor hoe oninteressant een leven zou zijn met een gestold en onveranderlijk brein! Als managing partner van The Tipping Point haalt Katelijn de breinkennis uit de donkere kelders van de wetenschap en vertaalt haar naar individuen en bedrijven. Die zullen alleen kunnen meesurfen op veranderingsgolven van onze moderne economie als zij optimaal gebruik weten te maken van het leervermogen van het menselijke brein. Katelijn vertelt u graag hoe u dat moet doen.