Opinie: waarom uw E-shaped collega de medewerker van de toekomst is? | Tom Nijsmans

Opinie: waarom uw E-shaped collega de medewerker van de toekomst is? | Tom Nijsmans

Opinie: waarom uw E-shaped collega de medewerker van de toekomst is?

Het spel van de letters

Rare vragen

De laatste tijd krijg ik van organisaties steeds vaker de vraag hoe hun medewerkers eruit moeten zien. Of welke vorm moeten zij hebben. Die van een verbindingsstreepje? Van een I? Een T? Een M? Of toch maar een E?

Ik geef toe, het lijken rare vragen. Maar dat zijn het niet.

Werken vroeger en nu

Vroeger was de wereld eenvoudig.

Had je een jurist nodig in je organisatie dan zocht je iemand met een mooi rechten diploma en ervaring als advocaat. Had je een ingenieur nodig dan speurde je de markt af naar een met glans afgestudeerde ingenieur die goed is in zijn vak. Ook voor een marketeer keek je naar diezelfde simpele maatstaven: heeft hij het juiste vak gestudeerd? Heeft hij ervaring? En misschien ‘past hij binnen het team’

Vandaag staan organisaties die willen aanwerven voor een veel complexere opdracht. De wereld van werk is in de afgelopen twintig jaar zo ingrijpend veranderd (denk bv aan informatisering, robotisering, globalisering, toenemende snelheid van innovatie, gestegen concurrentie- en werkdruk, afname van hiërarchische verhoudingen, toename van tijdelijke projectmatige samenwerkingen, ….) dat ook van werkende mensen heel andere dingen gevraagd worden: zij hebben een veel rijkere skillset nodig.

“Je vak kennen, ervaring hebben en tof zijn, is niet meer genoeg. “

De trend is dat organisaties vandaag op zoek gaan naar mensen die future proof zijn: mensen die zich specialist mogen noemen in verschillende domeinen en die bovendien beschikken over een robuuste set van overkoepelende skills: sociale skills (het vermogen tot empathie en samenwerking), persoonlijke skills (kritisch, creatief en ondernemend denken) de skill tot zelfregulatie (weerbaarheid, wendbaarheid, zelfverbetering) en digitale skills (digitale vlotheid). Zo’n mensen zouden bestand zijn tegen de vaart van de toekomende tijd.

U ziet, de dingen zijn er niet eenvoudiger op geworden voor werknemers en degenen die hen willen aanwerven. Laten we proberen de dingen wat overzichtelijker maken.

In de vorm van letters en tekens.

Van – tot M

Twee types van werknemers lijken definitief voorbijgestreefd: De koppelteken werker (-) en de I-shaped worker. Het horizontale koppelteken (of hyphen) staat symbool voor de generalist, de man of vrouw met een brede kennis over veel zaken, maar zonder diepgaande specialisatie. De I-shaped worker is het tegenovergestelde: de hyperspecialist. Zijn I-vorm symboliseert de diepgang van zijn kennis, maar ook de totale afwezigheid van algemene kennis of overkoepelende skills.

De economie van vandaag en vooral morgen heeft geen plaats meer voor hen. Algemene kennis volstaat niet en louter gespecialiseerde kennis al evenmin.

 

Een medewerker die al een stuk meer futureproof is, is de T-shape. Die vorm combineert een grondige expertise op één domein (verticale lijn) met een brede algemene kennis of ervaring buiten dat specialisme (horizontale lijn). T’s hebben diepte én breedte, zijn tegelijk specialist en generalist. Zij kunnen buiten de grenzen van hun vakgebied vlot meepraten én zij hebben de sociale skills om met specialisten uit andere disciplines samen te werken. Het zal u niet verbazen dat organisaties de T-shaped worker uitstekend kunnen gebruiken in multidisciplinaire teams die complexe problemen moeten oplossen.

 

Een uitgebouwde versie van Mister & Misses T is de M-shaped worker. De letter M heeft twee verticale beentjes die staan voor twee diepe specialisaties. En de M beschikt ook over algemene kennis en overkoepelende sociale vaardigheden. M’s zijn dus nog ruimer inzetbaar dan T’s. En toch worden zij op hun beurt moeiteloos voorbijgestoken door de ‘comb-shaped worker’. Zijn kam vorm verschaft hem nog veel meer beentjes (of specialisaties) waardoor hij hyper inzetbaar is. Zijn specialisme graven wel beduidend minder diep dan die van T’s of M’s.

Toch zou ik aan mijn vraagstellers uit de eerste alinea niet adviseren om op zoek te gaan naar T’s, M’s, Pi’s of ‘combs’. Het profiel dat het beste aangepast is aan de aanstormende werkwereld heeft de vorm van een… E.

Geef mij een E, Walter

Een E-shaped worker heeft natuurlijk de klassieke skills van de T-shaped worker: hij verzoent een diepgaande specialisatie (Expertise) met brede algemene skills en ervaring (Expertise). Voor zover niets nieuws.

Wel nieuw is de derde E-skill, een vaardigheid die bepalend wordt voor de productiviteit en duurzame inzetbaarheid van werkende mensen: Exploration. De medewerker van de toekomst is in de eerste plaats nieuwsgierig en stelt zijn geest wijd open om te blijven leren en ontdekken. Hij omarmt innovatie, zoekt creatieve oplossingen voor nieuwe problemen en schoolt zich bij zodra dat nuttig is. En niet met tegenzin, au contraire.

Maar exploreren is niet genoeg. Een ideale medewerker van de toekomst is niet alleen iemand die blijft leren, ontdekken en creatief denken maar ook iemand die kan… uitvoeren. Explore and Execute.

Er zijn veel creatieve open geesten, vol inspiratie en ideeën maar veel minder mensen die ook in staat zijn hun ideeën om te zetten in de praktijk. In de toekomst zal de combinatie van die beide skills van onschatbare waarde worden voor organisaties.

Building the skills

U ziet, het is niet eenvoudig om een werker van de toekomst te zijn: er zijn veel skills voor nodig die in het klassieke (hoger) onderwijs niet of amper aan bod komen. En als organisatie is het al even moeilijk om een personeelsbestand met de E-vormige skillset op te bouwen.

Om u bij dat laatste te helpen nodig ik u heel graag uit op één van onze gratis demo’s ‘building the skills for today and tomorrow’:

Geen evenementen gevonden!