INTERVIEW | Waarom organisaties investeren in opleidingen ‘groei- en ontwikkelgesprekken’?

Waarom organisaties investeren in opleidingen ‘groei- en ontwikkelgesprekken’?

Interview met An Janssens

In een wereld waarin talentmanagement en medewerkerstevredenheid steeds belangrijker worden, zoeken organisaties naar effectieve manieren om groei en ontwikkeling te stimuleren bij hun werknemers. Een van de meest waardevolle instrumenten die hiervoor worden gebruikt, zijn groei- en ontwikkelgesprekken. In dit interview met An Janssens, Managing Partner van The Tipping Point, een expert op het gebied van organisatieontwikkeling en leiderschap, zullen we dieper ingaan op de redenen waarom organisaties deze gesprekken moeten voeren, de obstakels bij de implementatie ervan en de cruciale rol van leidinggevenden bij het stimuleren van groei en ontwikkeling. We zullen ook ontdekken hoe trainingen zoals “Groei- en ontwikkelgesprekken voeren” kan helpen bij het overwinnen van deze uitdagingen.

Wat is volgens jou de belangrijkste reden waarom organisaties groei- en ontwikkelgesprekken moeten voeren?

Het aanbieden van groei- en ontwikkelgesprekken aan medewerkers heeft verschillende voordelen voor organisaties. Ten eerste kan het helpen bij het aantrekken en behouden van talentvolle werknemers. Medewerkers die zich kunnen ontwikkelen en groeien in hun functie zijn meer tevreden en gemotiveerd, wat kan leiden tot betere prestaties en minder verloop. Daarnaast kan het voeren van deze gesprekken bijdragen aan een positieve bedrijfscultuur waarin medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen. Het kan ook helpen om de kwaliteit van het werk te verbeteren, aangezien medewerkers beter kunnen worden toegerust om hun taken uit te voeren. Ten slotte kan het bieden van groei- en ontwikkelmogelijkheden aan medewerkers de organisatie helpen om te innoveren en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Door medewerkers te stimuleren om nieuwe vaardigheden te leren en hun potentieel te maximaliseren, kan de organisatie nieuwe ideeën en inzichten verkrijgen die kunnen bijdragen aan haar succes.

Wat zijn de belangrijkste obstakels bij het implementeren van groei- en ontwikkelgesprekken of check-in’s in een organisatie?

Er zijn verschillende obstakels bij het implementeren van groei- en ontwikkelgesprekken in een organisatie. Ten eerste kan er weerstand zijn van managers of medewerkers die niet overtuigd zijn van het belang van deze gesprekken of die zich onzeker voelen over hun vermogen om ze te voeren. Daarnaast kan de implementatie van groei- en ontwikkelgesprekken een aanzienlijke investering van tijd en middelen vereisen (wordt de performance management cyclus hier bijvoorbeeld aan aangepast?), vooral als er veel medewerkers zijn in de organisatie. Het kan ook uitdagend zijn om de nieuwe manier van gesprekken te voeren op een gestructureerde manier te implementeren en ervoor te zorgen dat alle medewerkers op de hoogte zijn van het proces. Ten slotte kan de effectiviteit van groei- en ontwikkelgesprekken afhangen van de kwaliteit van de leiderschapsvaardigheden van de managers die de gesprekken voeren. Het is belangrijk dat leidinggevenden getraind worden in het voeren van deze gesprekken/check-in’s.

Veel organisaties zijn zich bewust van het belang van groei en ontwikkeling, maar toch blijft dit vaak een uitdaging op de werkvloer. Hoe kan een training zoals “Groei- en ontwikkelgesprekken voeren” hierbij helpen?

De training “Groei- en ontwikkelgesprekken voeren” biedt deelnemers praktische tools en technieken om groei- en ontwikkelgesprekken te voeren en medewerkers te helpen hun potentieel te realiseren. Door het leren van deze vaardigheden en het begrijpen van de waarde van groei en ontwikkeling, kunnen leidinggevenden effectiever zijn in het stimuleren van de groei en ontwikkeling van hun medewerkers. De grootste uitdaging voor leidinggevenden blijft meestal het aspect ‘tijd’. Maar of het nu gaat over officiële gesprekken in een cyclus, recurrente (korte) check-in’s of informele contacten, het moet voor de leidinggevenden duidelijk zijn dat de ontwikkeling van hun mensen geen ‘on top off’ is en dat ze dat in alles kunnen integreren en efficiënt gesprekken hier rond kunnen voeren. Een belangrijke andere uitdaging is dat de leidinggevenden een context moet kunnen creëren waarin mensen zich vrij voelen om te spreken over hun loopbaan ambities, problemen waar ze tegenaan lopen en zaken die ze (niet meer) willen. In een opleiding of traject rond groeigesprekken kan er meer of minder aandacht gaan naar het aspect van die (psychologische) veiligheid.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste skills die een leidinggevende moet hebben om groei en ontwikkeling bij hun medewerkers te stimuleren?

Naar mijn mening zijn de belangrijkste vaardigheden voor een leidinggevende om groei en ontwikkeling bij medewerkers te stimuleren: het vermogen om effectief te luisteren, door te vragen en feedback te geven, de durf om door te vragen naar iemands ambities (welke kant wil die uitgroeien?), het vermogen om medewerkers te motiveren en te inspireren, het vermogen om talent te herkennen en ontwikkelingsmogelijkheden te identificeren, en het vermogen om een cultuur van leren en ontwikkeling te creëren en te ondersteunen in het eigen team. Ook dat creëren van een veilige context zowel in hun team als in hun 1 op 1 relaties met medewerkers is in mijn ogen cruciaal. Geen evidente rol van de leidinggevende dus :-).

Wat voor impact heeft de manier waarop een leidinggevende naar leren en leermogelijkheden kijkt op de groei en ontwikkeling van hun medewerkers?

De manier waarop een leidinggevende naar leren en ontwikkeling kijkt, heeft een enorme impact op de groei en ontwikkeling van medewerkers. Als leidinggevenden het belang van leren en ontwikkeling erkennen en actief ondersteunen, zullen medewerkers zich gestimuleerd voelen om zich te ontwikkelen en te groeien. Aan de andere kant, als leidinggevenden geen prioriteit geven en/of geen tijd besteden aan leren en ontwikkeling, kunnen medewerkers zich ongemotiveerd voelen en hun potentieel niet volledig benutten.

Naast het voeren van groei- en ontwikkelgesprekken, zijn er nog andere manieren waarop organisaties groei en ontwikkeling bij hun medewerkers kunnen stimuleren. Kun je enkele voorbeelden hiervan geven?

Er zijn zeker nog andere manieren waarop organisaties groei en ontwikkeling bij hun medewerkers kunnen stimuleren. Zo kan er bijvoorbeeld gewerkt worden met jobrotatie of jobcrafting, waarbij medewerkers de mogelijkheid krijgen om verschillende functies en taken binnen het bedrijf uit te proberen en zichzelf op die manier te ontwikkelen. Ook kunnen er coachingsprogramma’s worden aangeboden, waarbij medewerkers individuele coaching krijgen om hun vaardigheden en prestaties te verbeteren. Een andere manier is het creëren van een cultuur waarin leren en ontwikkeling worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door het aanmoedigen van kennisdeling en het organiseren van workshops of andere sessies. De ‘tijd en ruimte’ die de leidinggevende aan hun medewerkers ‘geeft’ om te leren, reflecteren en/of stil te staan bij continue verbeteringen, uitwisseling van best practices, de juiste vragen stellen, etc. gaan wel een groot stuk bepalend zijn voor deze focus op groei en ontwikkeling.

Wil je graag een klankbord of extra informatie rond het voeren van groei- en ontwikkelgesprekken?

An Janssens An Janssens

Als Managing Partner is An Janssens verantwoordelijk voor alle klantencontacten en leidt ze een team van learning consultants dat zich bezighoudt met het ontwerpen en implementeren van leertrajecten van A tot Z. Met haar tien jaar ervaring als leidinggevende, HR & Leadership Coordinator en trainer-consultant, vertaalt ze haar expertise naar high impact en high-quality learning experiences voor haar klanten. Door nauw samen te werken met haar klanten, zorgt ze ervoor dat de leertrajecten perfect aansluiten op hun behoeften.

Ontdek onze lunch & discoversessies

 

SKILLS FOR TODAY AND TOMORROW

Welke soft skills winnen aan belang?

Op basis van ons onderzoek en ervaring hebben wij 4 categorieën van (soft) skills
geïdentificeerd die cruciaal zijn om performant te blijven in de toekomst?

Liever op maat?
Geef ons een seintje!
We luisteren graag
naar jouw leervraag.

Let’s talk

Vragen over ons aanbod?

    Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.